رخت آويز جادويي واندر هنگر (Wonder Hanger)

رخت آويز واندر هنگر

http://www.30cd.biz/upload_pic/1377241975.gif

همه ما دوست داريم  کمد لباسمان منظم و مرتب باشد تا  با ديدن  نظم، لذت  ببريم ولي

ما اين مشکل هميشگي را حل مي کنيم تا ديگر لباس شما چين و چروک نداشته باشدو

لباس ها بصورت طبقه بندي آويزان وبا استفاده از رخت آويز واندر هنگر شما قادر

هستيد حجم کمد لباس را به سه برابر افزايش دهيد

ديگر نگران کمبود جا نباشيد.

http://www.30cd.biz/upload_pic/1377241973.jpg

خـريد پستي >> قيمت فقـط :  39000 تـومـان

http://www.30cd.biz/upload_pic/1376399035.gif

ويژگي هاي جا لباسي واندر هنگر :

قابل استفاده بر روي هر نوع جا رختي

حجم کمد لباس سه برابر مي شود
 

به لباس ها نظم داده و ديگر لباسها چروک نخواهند داشت

ديگر با مشکل کمبود فضاي کمد لباس روبرو نيستيد

وسيله ايي ايده آل براي آپارتمان ها، خوابگاه ها و مکانهاي کوچک

با خريد يک پکيج  رخت آويز جادويي واندر هنگر

 لباسهايتان را تقسيم بندي کنيد

http://www.30cd.biz/upload_pic/1377241992.jpg

خـريد پستي >> قيمت فقـط :  39000 تـومـان

http://www.30cd.biz/upload_pic/1376399035.gif

آيا از مشکل کمبود جا براي لباسهاي خود ناراضي هستيد؟

رخت آويز جادويي و شگفت انگيز واندر هنگر اين مشکل هميشگي را حل مي کند

http://www.30cd.biz/upload_pic/1377241991.jpg

حجم کمد لباس خود را برابر کنيد.

  مشکل کمبود جا را با رخت اويز واندر هنگر حل کنيد

با رخت آويز واندر هنگر لباس هاي شما ديگر چين و چروک نخواهد داشت

http://www.30cd.biz/upload_pic/1377242584.jpg

اگر به چيدمان تصوير زير نگاه کنيم کاملا ميزان نظم وترتيب در هريک از آنها

مشخص مي باشد ومعلوم است که در کدام يک لباسها منظم وديگري نامنظم

مي باشدبا خريد رخت آويز واندر هنگر ديگر مشکل جا براي لباسها نخواهيد

داشت ونيازي به تهيه کمد اضافي نيز نيست

http://www.30cd.biz/upload_pic/1377241974.jpg

http://www.30cd.biz/upload_pic/1377241976.gif   http://www.30cd.biz/upload_pic/1377241976.gif

خـريد پستي >> قيمت فقـط :  39000 تـومـان

http://www.30cd.biz/upload_pic/1376399035.gif